Atmintinė tėveliams

,,Kaip įdarbinti pirštukus“

 2017 m.

Atmintinė tėvams

,,Kaip įdarbinti pirštukus“

·         Duokite liesti pačius įvairiausius paviršius – kietus, minkštus, šiurkščius, šiltus, šaltus;

·         Duokite rankytėms spaudyti guminį kamuoliuką;

·         Tegul pirštukai pasisveikina – su kiekvienu atskirai;

·         Iš pirštukų padarykite stogelį;

·         Tegul sprigtu numuša teniso kamuoliuką;

·         Tegul ,,skambina pianinu“ – visi pirštukai turi groti atskirai;

·         Tegul padėjęs ant stalo delną barbena į jį pirštais, tarsi grotų pianinu;

·         Tegul padeda ant stalo delną ir kita ranka jį prilaikydamas, mokosi kelti po vieną tos rankos pirštuką;

·          Duokite užsisegti ir atsisegti pačių įvairiausių dydžių ir formų sagas;

·         Meskite sagas į ,,taupyklę“;

·         Duokite rinkti smulkius daiktus. Tik būkite šalia, kad šie nenukeliautų ten, kur jiems nedera būti – į nosį ar burną;

·         Rūšiuokite smulkius daiktus: žirnius ir pupeles, akmenukus ir stiklo kamuoliukus...

·         Sagstykite drabužių segtukus ant storo popieriaus krašto;

·         Verkite karoliukus;

·         Duokite daryti įvairiausius darbelius kerpant, plėšant, lipdant, klijuojant.

 

Smulkiosios motorikos lavinimas žaidžiant

2017 m.

Žaidimų rinkinys ,,Smulkiosios motorikos tobulinimas žaidžiant

  Pirštukų lavinimui galima panaudoti skaičiavimo pagaliukus ar degtukus.

  Sudėlioti figūrą pagal pateiktą pavyzdį:

·         Sudėti degtukus vieną paskui kitą į eilę:││││││

·         Dėti degtukus į eilę įvairiom kryptim: ─│─│─│─

·         Pastatyti geometrines figūras: stogelį  /\, trikampį ∆, kvadratą □...

·         Pastatyti figūras-paveikslus: namelį, laikroduką, laivelį, ežiuką, sūpuokles, aitvarą, pilį...

·         Pačiam sugalvoti ir sudėlioti figūrą.

   Žaidimas „Šulinys“

Žaidžia dviese. Pirmasis ima du degtukus ir deda juos ant salo lygiagrečiai vienas kitam paliekant tarp jų tarpą, mažesnį nei degtuko ilgis. Antras ima du degtukus ir atsargiai deda juos ant viršaus, kad susikryžiuotų degtukų galai ir gautųsi kvadratas.

Pirmasis vėl deda du degtukus ant viršaus. Taip pamažu auga šulinys. Pralaimi tas, kuris dėdamas degtukus, neatsargiais judesiais sugriauna šulinį.

   Žaidimas „Palapinė“

Degtukų dėžutė pastatoma ant briaunos tarp dviejų žaidžiančiųjų. Pirmas žaidžiantysis atsargiai atremia degtuką į dėžutę iš savo pusės, po to antras iš savo. Žaidžiantieji taip stato degtukus, padarydami palapinę. Pralaimi sugriovęs statinį arba nuvertęs nors vieną degtuką.

  Pirštukų lavinimui galima panaudoti eilėraštukus.

   Kaip pirštukai grybus rinko

Penki pirštai ankstų rytą iš lovytės išsirito   (pamojuoti ranka, pajudinti pirštus).

Iškeliavo rinkti grybų –       (pirštai „eina“ stalu)

Ūmėdžių ir baravykų          (parodyti delną, paskui sulenkti  kaip grybo kepurę).

Šitas pirštas rado grybą      (pradėti rodyti nuo mažylio),

Kitas pirštas rovė grybą       (rodyti rovimo judesį),

Trečias pirštas grybą plovė (rodyti plovimo judesį),

O ketvirtas – krosnin šovė   (padėti kumštį ant ištiesto delno).

Penktas pirštas jį prarijo. Štai todėl ir sustorėjo   (parodyti nykštį).

   Pirštukai miega (pagal tekstą judinti kiekvieną pirštuką. Kiti būna užlenkti)

Šitas pirštukas nori miegelio.
Šitas – atsigulė jau į lovelę.
Šiam pirštukui akys merkias.
Šis pirštukas miega, knarkia.
Ššš... Tu, mažyli, būk tylus, nes gali pažadint broliukus.

 

Parengė  vyr. logopedė ir vyr. spec. pedagogė Jolanta Viršilienė