Naujausi teisės aktai, reglamentuojantys specialiojo ugdymo skyrimo
ir organizavimo tvarką:

2011 m. liepos 22 d. Nr. V-1396 LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymas. Įsigalioja  2011-07-29

2011 m. rugsėjo 30 d. Nr. V-1795 LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymas. Įsigalioja  2011-10-12

2011 m. rugsėjo 30 d. Nr. V-1775 LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymas. Įsigalioja  2011-10-12 

2011 m. liepos 13 d. Nr. V-1265/V-685/A1-317 LR Švietimo ir mokslo ministro, LR Sveikatos apsaugos ministro, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas. Įsigalioja  2011-07-22

2011 m. liepos 20 d. Nr. V-1369 LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymas, reglamentuojantis mokyklų tipus specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams. Įvairių tipų specialiosiose mokyklose gali mokytis tik didelių ir labai didelių SUP turintys mokiniai.

2011 m. liepos 13 d. Nr. 883 LR vyriausybės nutarimas

2011 m. birželio 29 d. Nr. 768 LR vyriausybės nutarimas. 1 dokumento priede nurodoma, kada 1 SUP turintis mokinys prilyginamas dviems.

2011 m. balandžio 11 d. Nr. V-579 LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymas, reglamentuojantis vaiko gerovės komisijos veiklą.

2011 m. kovo 1 d. Nr. V-350 LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymas