Dokumentai pateikiami  nuo sausio 1d. iki kovo 31d.; vertinimas vyksta nuo balandžio 1d. iki rugpjūčio 31d. Pateikiami šie dokumentai:

 

-  prašymas;

 

 - vaiko gimimo liudijimo kopijas;

 

- ikimokyklinio ugdymo auklėtojo (-os) rekomendacija (Aprašo 1 priedas), jeigu vaikas buvo ugdomas pagal ikimokyklinio ugdymo programą; rekomendacija turi būti patvirtinta ikimokyklinio ugdymo auklėtojo (-os) ir (arba) mokyklos vadovo ar jo įgalioto asmens parašais;

 

-  priešmokyklinio ugdymo pedagogo parengta rekomendacija pradinių klasių mokytojui apie atliktą vaiko galutinį pasiekimų vertinimą, jeigu vaikas buvo ugdomas pagal priešmokyklinio ugdymo programą; rekomendacija turi būti patvirtinta priešmokyklinio ugdymo pedagogo ir (arba) mokyklos vadovo ar jo įgalioto asmens parašais.