• Vaiko galių ir sunkumų įvertinimas, nustatant raidos ypatumus ir sutrikimus.
  • Vaiko pedagoginių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų įvertinimas, nustatant specialiuosius ugdymosi poreikius.
  • Vaiko ypatingų intelektinių gabumų įvertinimas.
  • Mokinio žinių, įgūdžių, gebėjimų lygio ir jų atitikimo ugdymo programoms įvertinimas.
  • Vaiko kalbos raidos ypatumų bei kalbos ir komunikacijos, skaitymo ir rašymo sutrikimų įvertinimas.