Kaip padėti vaikams pasiruošti nuotoliniam mokymuisi?

 

 

 

                      Vilniaus universiteto mokslininkų atlikto tyrimo duomenimis, nuotolinis mokymasis pavasarį kas antram vaikui ir paaugliui kėlė diskomfortą, net 50 proc. mokinių sumažėjo motyvacija siekti rezultatų. Tad grįžimas prie pamokų ekrane daliai vaikų vėl gali kelti nerimą, nepasitikėjimą savimi ar daug neaiškumų. Kaip nusiteikti ir pasiruošti mokymuisi nuotoliniu būdu, pataria Paramos vaikams centre veikiančios „Tėvų linijos“ vadovė, psichologė Jūratė Baltuškienė.

 

                      1. Iš anksto pasikalbėkite. Įvardinkite, kiek yra žinoma, kuriam laikui grįžtama prie nuotolinių pamokų. Tai padės vaikui nusiteikti ir susimobilizuoti naujai veiklai. Priminkite, kad normalu, jeigu pirmomis dienomis bus neaiškūs techniniai dalykai, pamokų struktūra, nepavyks prisijungti, išsiųsti užduoties ar pan. Svarbu padrąsinti vaiką, kad jam pavyks įveikti šiuos iššūkius bei priminti, kad tėvai yra šalia ir padės, jeigu reikės.

                      2. Pasiruoškite techninius dalykus. Įsitikinkite, kad vaiko įrenginys tinkamas nuotolinėms pamokoms: veikia vaizdo ir garso sistema, galima prisijungti prie interneto. Iš anksto pasidomėkite, ar vaikas žino, kokioje platformoje vyks pamokos, ar turi prisijungimui reikalingus duomenis ir nuotolinio mokymosi tvarkaraštį.

                 3. Įsirenkite mokymuisi tinkamą vietą. Kartu su vaiku pritaikykite darbo vietą, kuri būtų kiek įmanoma patogesnė nuotoliniam mokymuisi. Mokiniui turėtų būti lengvai pasiekiamos visos reikalingos priemonės, o blaškančios dėmesį (telefonas, žaidimai) padėtos kuo toliau. Svarbu, kad prieš akis kabėtų ar būtų padėtas nuotolinio mokymosi tvarkaraštis. Mokantis neturėtų niekas trukdyti: nekalbinti, netriukšmauti. Prieš pamokas svarbu išvėdinti kambarį.

                      4. Aptarkite taisykles ir dienotvarkę. Aiškiai įvardinkite, kad ir nuotolinio mokymosi metu rytiniai ritualai – būtini. Iki pamokų pradžios reikia nusiprausti, persirengti pižamą, papusryčiauti. Taip pat svarbu dar prieš pamokas pasiruošti tai dienai reikalingas priemones. Susitarkite, kad užkandžiai (išskyrus, vandenį) – tik pertraukėlių metu. Kai vyksta pamoka negalima vaikščioti, bėgioti, žaisti. Jeigu kyla techninių nesklandumų, reikia kviesti mamą ar tėtį. Priminkite, kad namų darbai – nuotolinio mokymosi dalis, todėl tik juos atlikus baigiasi dienos mokymasis. Tačiau tarp pamokų ir namų darbų būtina pertrauka, kuri gali būti skirta žaidimams, pietums, pasivaikščiojimui kieme, pabendravimui su draugais nuotoliniu būdu.

5. Pastebėkite vaiko pastangas. Labai svarbu pamatyti ir pagirti už tai, kaip vaikas stengiasi prisitaikyti prie nuotolinio mokymosi. Parodykite ir įvardinkite, kad vertinate jo pastangas, matote, kaip stengiasi susikaupti, atlikti visas užduotis, laikosi taisyklių. Kiekvieną dieną atraskite, už ką pagirti ir stenkitės nekritikuoti. Jeigu pyksta, atsisako jungtis prie pamokų ar atlikti namų darbus, supraskite ir priimkite vaiko jausmus. Nemoralizuokite ir negąsdinkite, bet kiekvieną kartą raminkite: „Suprantu, kaip jautiesi, bet tikiu, kad atrasi, kaip prisitaikyti prie pokyčių ir grįžti prie nuotolinio mokymosi. Jei reikės mano pagalbos, sakyk, aš visada šalia“.

 

                      Iškilus problemoms dėl konkrečių situacijų visada galite:

pasikonsultuoti su Skuodo pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais;

☺ skambinti į „Tėvų liniją“ 8 800 900 12, darbo dienomis 9-13 val. ir 17-21 val. Konsultacijos nemokamos ir anoniminės. Daugiau informacijos – www.tevulinija.lt

 

 

        

RAŠINIO KONKURSAS

 

 

Šių metų spalio 26 d. - lapkričio 27 d. Skuodo rajono savivaldybės PPT organizuoja rašinio konkursą "Mano laimingiausia diena" ir kviečia dalyvauti Skuodo rajono 2 – 7 kl. mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių.

Dalyviai bus apdovanoti padėkos raštais, o geriausių rašinių autoriai diplomais ir specialiais prizais.

 

Padėkime vaikams pajusti sėkmę!

 

Detalesnė informacija                                     

Skuodo PPT svetainėje:  www.skuodoppt.lt                                            

tel. nr.: 8 694 85653

el. paštu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Konkurso NUOSTATAI prisegami.                                                         

 

 

 

 

PATVIRTINTA
Skuodo rajono savivaldybės

pedagoginės psichologinės tarnybos direktoriaus
2020 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. V-3

 

SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ TARNYBA

RAŠINIO KONKURSO „GERIAUSIAS MANO DRAUGAS“ NUOSTATAI

 

2020 m. spalio 19 d.

Skuodas

1. BENDROSIOS KONKURSO NUOSTATOS

 

 1. Rašinių konkurso (toliau – konkursas) nuostatai nustato tikslą, reglamentuoja reikalavimus konkurso dalyviams, konkurso organizavimo, darbų vertinimo ir nugalėtojų apdovanojimų tvarką.
 2. Konkursas skirtas mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų).

 

2. KONKURSO TIKSLAS

 

 1. Atskleisti mokinių kūrybinius ir raiškos gebėjimus.
 2. Skatinti perteikti savo mintiskuriant rišlų rašytinį tekstą.
 3. Puoselėti mokinių teigiamas emocijas.

 

3. KONKURSO RENGĖJAI

 

 1. Konkursą organizuoja Skuodo rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos logopedė ir specialioji pedagogė Jolanta Viršilienė.
 2. Konkursą koordinuoja Skuodo rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė Lidija Rimkūnienė.

 

4. KONKURSO DALYVIAI

 

 1. Konkurse dalyvauti kviečiamos dalyvių grupės:

     1) 2 – 4 kl. mokiniai, besimokantys pagal pritaikytas programas.

     2) 2 – 4 kl. mokiniai, besimokantys pagal individualizuotas programas.

     3) 5 – 7 kl. mokiniai, besimokantys pagal pritaikytas programas.

     4) 5 – 7 kl. mokiniai, besimokantys pagal individualizuotas programas.

    

 

5. KONKURSO ORGANIZAVIMAS

 

 1. Konkursas organizuojamas nuo 2020 m. spalio 26 d. iki lapkričio 27 d.
 2. Konkursui pateikti rašiniai turi atspindėti rašinio temą „Mano laimingiausia diena“.
 3. Rašinys rašomas A 4 formato lape lietuvių kalba. Jis gali būti spausdintas kompiuteriu arba parašytas ranka.
 4. Dalyviai papildo rašinį iliustracijomis, telpančiomis tame pačiame lape.
 5. Konkursui darbus siųsti arba pristatyti adresu: Skuodo pedagoginė psichologinė tarnyba, Šatrijos g. 5, Skuodas.
 6. Siunčiant rašinius būtina nurodyti šią informaciją:

- Konkurso dalyvio vardą ir pavardę, ugdymo įstaigos pavadinimą, klasę, programą, pagal kurią vaikas ugdosi (pritaikyta, individualizuota), konsultavusio mokytojo/švietimo pagalbos specialisto (jeigu toks yra) vardą ir pavardę.

- Rašinį atsiuntusio asmens vardą, pavardę, telefono numerį.

 

6. KONKURSO DARBŲ VERTINIMAS IR NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS

 

 1. Rašinių vertinimo komisiją sudarys 4 nariai, kurie lapkričio 30 d. – gruodžio 7 d. išrinks geriausius rašinius.
 2. Vertindama darbus komisija atsižvelgs į rašinio temos atskleidimą, turinio ir apipavidalinimo originalumą, kūrybiškumą.
 3. Visi konkurso dalyviai bus apdovanoti padėkos raštais, o konkurso nugalėtojai diplomais ir specialiais prizais.
 4. Įdomiausi rašiniai bus patalpinti Skuodo rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos internetiniame puslapyje.

 

7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Konkurso organizatoriai turi teisę be atskiro autoriaus sutikimo rašinius publikuoti internetinėje erdvėje.

 

8. KONTAKTAI

 

 1. Informaciją apie konkursą rasite Skuodo PPT svetainėje www.skuodoppt.lt.

Iškilus klausimams kreiptis tel.: 8 694 85653