Karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje metu,

Skuodo pedagoginės psichologinės tarnybos

 socialinė pedagogė Ingrida Momkienė paslaugas teikia nuotoliniu būdu.

 

Dėl Jums svarbių klausimų prašau kreiptis

el. paštu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   telefonu: 8 617 94982

 

 

Rekomendacijos tėvams, mokytojams ir mokiniams

 

 

                      Uždarius ugdymo įstaigas, tėvams dideliu iššūkiu tampa ne tik vaikų priežiūros organizavimas, bet ir nuolatiniai jų klausimai „Ką veikti?“. Šis laikas, kai tėvams reikia pasirūpinti vaikų užimtumu, gali tapti puikia galimybe daugiau laiko praleisti kartu ir užsiimti bendra veikla. Dalinamės informacija ką galima nuveikti likus namuose:

☺ Interaktyviosios pasakos, edukaciniai žaidimai lietuvių kalba: Saulytučiai  http://www.tuciai.lt/

☺ Jaunųjų gamtos reindžerių platformą www.gamtosreindzeris.lt.

☺ Ką veikti? - https://mtc.lt/attachments/article/643/RM_Ka_veikti.pdf

☺ Šeimos gidas - https://www.seimosgidas.lt/zaidimai

☺ LRT televizija nuo kovo 16 d. siūlo specialią laidą dėl koronaviruso grėsmės į pamokas neinantiems mokiniams. Valandos trukmės laida „Įdomiosios pamokos tiesiogiai“ transliuojama kiekvieną dieną 13 valandą per LRT. https://www.lrt.lt/naujienos/tavo-lrt/15/1151138/del-koronaviruso-namie-likusiems-vaikams-lrt-televizija-rengia-nauja-laida-idomiosios-pamokos-tiesiogiai

☺  Visoms Lietuvos mokykloms visas „Vyturio” lobynas atveriamas nemokamai.
Skaitmeninės knygos čia: https://vyturys.lt/kodas/corona
Garso knygos čia: http://bit.ly/vyturioknygos

☺ 78 lietuviškos audio knygos nemokamai - https://www.audioknygos.lt/78-nemokamos-lietuviskos-audio-knygos-3/?fbclid=IwAR0F1axMHLeD8BcpPuwusLXlHzLzKAJvXZX11QbaoW4tPOoZSF39i3snUVY

 

☺ British Museum virtualus turas - https://britishmuseum.withgoogle.com/

☺ Musée d’Orsay turas Paryžiuje - https://artsandculture.google.com/project/360-videos?hl=en

☺ Turas po Seulo Nacionalinį modernaus meno muziejų - https://artsandculture.google.com/partner/national-museum-of-modern-and-contemporary-art-korea?hl=en

 

☺ Edukacijos vaikams "Vilniaus miesto įkūrimas" ir "Vilniaus miesto gyvenimas" - https://www.ldm.lt/spalvink-vilniu/

☺ Nemokama edukacinė medžiaga vaikams - https://mokytojoturinys.lt/?fbclid=IwAR2M7NnLIzAf5KOPQRT9tJHR-MD3Yqrc_H4qLoZ9fdZ3KKPSgMKlMxngny

 

☺ Edukaciniai filmukai - https://ed.ted.com/             

 

Ką veikti kartu?

 • Sudarykite šeimos grojaraštį. Kartu atrinkite mėgstamiausius muzikinius kūrinius ir sudėkite į vieną grojaraštį. Vaikams bus malonu klausytis tiek su tėvais, tiek vieniems.
 • „Keliaukite po pasaulį“. Pasirinkite šalį ir visą dieną „keliaukite“ po ją. Pvz., pasigaminkite tai šaliai būdingų patiekalų, išmokite kelis joje vartojamus žodžius, suraskite ir papasakokite vieni kitiems įdomių faktų apie tą kraštą ar net surenkite protmūšį.
 • Užduokite vienas kitam klausimus pasirinkta tema. Vieną kartą temą gali sugalvoti vaikas, kitą kartą – suaugęs. Kol tėvai užsiėmę, vaikas taip pat turės, ką veikti, kol parengs klausimus.
 • Vardinkite daiktus, kuriuos matote namuose ar per langą. Pasirinkite raidę ir paeiliui vardinkite, kokius daiktus matote iš tos raidės.
 • Dekoruokite drabužius. Karpykite juos, išpieškite ar išsiuvinėkite.
 • Kurkite istoriją. Kiekvienas paeiliui sugalvodamas po sakinį, sukursite savo unikalų pasakojimą.
 • Spėliokite, apie kokį daiktą galvoja kitas. Vienas sugalvoja daiktą, kurį tuo metu mato, o kitas užduodamas klausimus, bando išsiaiškinti, kas tai yra. Atsakinėti galima „Taip“ arba „Ne“.
 • Pasakokite apie savo vaikystę. Vaikams labai įdomu sužinoti, ką žaisdavo jų tėvai, kaip rengdavosi, ką mėgo valgyti, kur atostogaudavo, kokius pažymius gaudavo ir pan. Vaikai mielai užduoda daug papildomų klausimų.
 • Papasakokite vaikams apie jų „vaikystę“. Nesvarbu kokio amžiaus vaikai, visiems labai įdomu klausytis istorijų apie save, ypač apie tą amžių, kurio jie patys neprisimena. Pasakokite, kaip džiaugėtės jiems gimus, kaip ramindavote, kokių juokingų istorijų nutikdavo.
 • Kurkite kryžiažodžius. Vienas parengia kryžiažodį, kitas jį išsprendžia. Paskui atvirkščiai. Tokiu būdu vaikas gali labai praplėsti savo žinias.
 • Gaminkite kartu. Pasiūlykite vaikui surasti receptą ir vėliau jį kartu išbandykite.
 • Aptarkite filmus. Kartu žiūrėkite filmą ir paskui jį aptarkite. Paklauskite vaiko, kuri vieta labiausiai patiko, jeigu būtų herojaus vietoje, kaip jis pasielgtų, kodėl, jo nuomone, veikėjas priėmė tokį sprendimą ir pan.
 • Sukurkite savo mankštos programą. Vieną pratimą siūlykite jūs, kitą – vaikas. Atsirinkite tuos, kuriuos visi galėsite atlikti, ir kiekvieną dieną kartu mankštinkitės.
 • Pertvarkykite kambarį. Kartu aptarkite, kaip galėtumėte atnaujinti vaiko kambarį ar bendras erdves: perstumdyti baldus, pakabinti vaiko piešinių ar šeimos nuotraukų, pertvarkyti daiktus lentynose.
 • Užsiimkite sodininkyste. Pasisėkite prieskoninių žolelių ar gėlių, tinkamų balkonui, auginkite svogūnų laiškus. Įvairaus amžiaus vaikams įdomu prižiūrėti augalus ir stebėti, kaip jie auga.
 • Ieškokite paslėptų daiktų „Šilta–šalta“. Vienas paslepia sutartą daiktą kambaryje, o kiti turi jį surasti, vadovaudamiesi paslėpusiojo užuominomis: „šilta“ (kai yra visai arti ieškomo daikto) arba „šalta“ (kai daiktas yra gerokai toliau).
 • Žaiskite laivų mūšį. Senas, bet ir vaikus, ir suaugusiuosius labai įtraukiantis žaidimas. Tam užtenka languoto sąsiuvinio lapų ir pieštuko.
 • Pieškite mįsles. Sugalvokite objektą arba daiktą (pvz., namas). Popieriaus lape nupieškite tik mažą jo detalę (pvz., kaminą be dūmų). Vaikai spėja, kokio objekto ar daikto tai dalis. Jei atspėti nepavyksta, papildykite piešinį, dar keliomis detalėmis iki tol, kol atspės. Tada, apsikeiskite.

KVIETIMAS PAAUGLIAMS DALYVAUTI KOGNITYVINĖ ELGESIO KOREKCIJOS PROGRAMOJE „EQUIP“

Tai - terapijos programa asocialaus elgesio problemų turintiems paaugliams, kurios metu jie tampa labiau motyvuoti ir pasirengę padėti vienas kitam.

Programos tikslas –mokyti paauglius mąstyti ir elgtis atsakingai taikant savitarpio pagalbos metodą, motyvuoti ir įgalinti juos teikti pagalbą vienas kitam. „Equip“ programa suteikia galimybę atpažinti mąstymo ir elgesio problemas bei jas spręsti taikant savitarpio pagalbos metodą. „EQUIP“ yra daugiakomponentė programa, kuri derina bendraamžių pagalbos grupės metodus su kognityvinio vystymosi ir įgūdžių lavinimo modeliais, specialiai skirtais motyvuoti ir mokyti asocialaus elgesio paauglius mąstyti ir elgtis atsakingai. Ji pabrėžia teigiamą tikslinės grupės potencialą, kartu atkreipiant dėmesį į vadinamuosius dalyvių 3 D ribotumus: kognityvinius iškraipymus (distortions), socialinių įgūdžių trūkumus (deficiencies) ir socialinės-dorovinės raidos vėlavimus (delays).

„EQUIP“ programos pagrindiniai komponentai –savitarpio pagalba ir ugdymas –priklauso vienas nuo kito. Psichoedukacija turi būti neatskiriama savitarpio pagalbos programos dalis, kadangi net ir labiausiai motyvuoti jaunuoliai negali veiksmingai padėti savo bendraamžiams, kol nėra pašalinti jų pačių pagalbos teikimo įgūdžių trūkumai. Ir atvirkščiai, siekiant, kad psichoedukacinės programos būtų veiksmingos, jaunuoliai turi būti motyvuoti keistis, o tai ir yra bendraamžių pagalbos programų stiprusis elementas. Programą sudaro:

1. Pykčio valdymas ir mąstymo klaidų koregavimas.

2. Socialinių įgūdžių lavinimas.

3. Brandaus moralinio vertinimo ugdymas.

„Equip“ programos užsiėmimai vienai grupei vyksta ne mažiau 10 savaičių, juos veda du specialistai (treneriai). Užsiėmimų metu taikomi pykčio valdymo metodai(taip pat ir mąstymo klaidų korekcijos būdai), mokomasi socialinių įgūdžių (įgūdžių trūkumų šalinimo) ir brandžių, atsakingų sprendimų priėmimo koncepcijų bei įgūdžių (dorinio ugdymo ir moralės raidos). Taip pat užsiėmimai skiriami savitarpio pagalbai, kurios metu patys paaugliai vieni kitiems teikia konstruktyvią pagalbą. Pasakodami savo gyvenimo istorijas, atskleisdami ir aptardami savo problemas bei mąstymo klaidas, perorientuodami negatyvius grupės narius ir padėdami vienas kitam planuoti, kaip gyvens ateityje, padeda vienas kitam mąstyti ir elgtis atsakingai.

Kvietimas Dalyvauti emocinio kognityvinio konsultavimo metodo taikymo mokymuose

 

Mūsų tarnyboje nuo 2019 m. kovo mėn. rengiami mokymai tėvams, norintiems vesti savo vaiką į sėkmę, bei padėti savo vaikams, kuriems nustatyti mokymosi, aktyvumo, dėmesio sutrikimai (ADS).

,,Vesk savo vaiką į sėkmę‘‘ kviečia tėvus ir vaikus pradėti žengti dar neišmėgintu keliu.

 

Apie metodą

 

Emocinis kognityvis konsultavimo (toliau – EKK) metodas pagrįstas teoriniu modeliu, kurį sudaro trys lygmenys: emocinis, kognityvinis ir bihevioristinis. Jo taikymo tikslas –padėti vaiko ugdytojams (tėvams) pažinti savo emocijas ir jausmus, įgyti naujų įžvalgų dėl sunkumų, su kuriais šeimoje ir (ar) mokykloje susiduriama kasdien. Mokslo tyrimais įrodyta, kad EKK taikymas ypač paveikus, kai vaikas patiria mokymosi sunkumų, aktyvumo, dėmesio ir kitų sutrikimų), nes EKK padeda suaugusiesiems išsiugdyti gebėjimus koreguoti savo elgseną ir pradėti naudotis veiksmingais elgesio modeliais, siekiant pagerinti tėvų (globėjų/rūpintojų) ir vaikų santykius įvairiose gyvenimo srityse ar mokinių ir pedagogų bendravimą bei bendradarbiavimą ugdymo procese.

EKK metodo taikymo esmė – aktyvus konsultuojamo suaugusiojo (mamos, tėčio ar pedagogo) vaidmuo, t.y. jo įgalinimas spręsti kylančius sunkumus.

 

Teorinio modelio pagrindas:

 

EKK metodo taikymas – tai 13-os teminių susitikimų ciklas, kurio metu tėvams teikiama jų poreikius atitinkanti pagalba. Jie patys – motyvuoti ir aktyvūs šio įgalinimo proceso dalyviai (numatomi ir „namų darbai“), įsivertinimas ir pan.

 

Šio metodo pradininkė dr. Maly Danino yra Izraelio vaikų ir suaugusiųjų, turinčių mokymosi sutrikimų ir aktyvumo arba (ir) dėmesio sutrikimų organizacijos (NITZAN) direktorė bei knygos „Vesk savo vaiką į sėkmę“ autorė, kartu su savo komanda sukaupusi vertingos ir moksliniais įrodymais grįstos patirties apie EKK taikymo darbe su tėvais ir pedagogais veiksmingumą.

                     

NITZAN organizacija įkurta 1964 metais, šiuo metu turi 38 padalinius Izraelyje ir yra vienintelė nevyriausybinė organizacija, kurios specialistai šalies mastu atlieka vaikų ugdymosi poreikių tyrimą ir vertinimą, konsultuoja tėvus ir mokytojus esant mokymosi, aktyvumo, dėmesio, kt. sunkumams šeimoje ar mokykloje. NITZAN atstovai moksliškai pagrįstą ir praktikoje pasiteisinusį EKK metodą sėkmingai diegia ir kitose šalyse:  JAV, Kinijoje, Latvijoje ir Lietuvoje.

 

EKK metodo taikymas Lietuvoje

 

Lietuvoje EKK metodas buvo pristatytas Izraelio ambasados iniciatyva 2015 metais. Izraelio ambasadai, Švietimo ir mokslo ministerijai, NITZAN ir Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centrui bendradarbiaujant 2016 m.24 pagalbos mokiniui specialistai iš skirtingų švietimo įstaigų baigė 80 val. mokymų programą, gavo metodinę medžiagą– leidinį „Vesk savo vaiką į sėkmę“, o 2017 ir 2018 m. – EKK metodą taikė praktiniame darbe su tėvais ar pedagogais, buvo supervizuojami NITZAN organizacijos ekspertų.

 

Kodėl verta dalyvauti  mokymuose?

 

EKK metodas yra pagrįstas mokslo ir faktiniais duomenimis, turi aiškią struktūrą, užduotis ir detalias jų atlikimo instrukcijas.

 

EKK metodas gali būti taikomas pozityviai tėvystei ugdyti, vaiko ir suaugusiojo tarpusavio santykiams kurti, stiprinant jų emocinę tarpusavio sąveiką, taip pat sprendžiant įtraukties mokykloje ar visuomenėje klausimus ir kitas švietimui aktualias problemas.

 Mokymus ves psichologė Snieguolė Andrutienė ir direktorė Lidija Rimkūnienė