Birželio 21d. mus aplnkė Šiaulių rajono švietimo pagalbos tarnyba. Susitikimo tema buvo "Kolegialaus bendradarbiavimo galimybėssiekiant įstaigos veiklos kokybės gerinimo". Susitikimo metu buvo aptartos aktualios temos: mokinių turinčių intelekto sutrikimą įtaukiojo ugdymo optimizavimo gslimybės taikant terapijos metodus, nuo mokyklos visiems prie mokyklos kiekvienam, logopedo darbo yatymai dirbant PPT. Aptarti atskiri atvejai, dalintasi įžvalgomis bei patirtimi.